Over ons

Bestuur

De Oldenzaalse Proaters beschikt over een bestuur bestaande uit enthousiaste en inspirerende leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang binnen de club en is het gezicht naar buiten. Naast de coördinerende en representerende taken benoemt het bestuur de leden van de activiteitencommissie, de ballotagecommissie en de communicatiecommissie.

Voorzitter Yvonne ter Woerds
Yvonne
ter Woerds
Voorzitter

Mail voorzitter
06-57 571 792

Secretaris
Esther
Putter
Secretaris

Mail secretaris
06-13 271 372

Frank
Frank
van Dijk
Penningmeester

Mail penningmeester

Activiteiten

De activiteitencommissie verzorgt maandelijks een gevarieerd programma waarin, naast een thema, ruimte is om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.
De clubavonden starten om 18.00 uur met een eenvoudige maaltijd.
Bedrijfsbezoeken, excursies, lezingen en themabijeenkomsten vormen belangrijke onderdelen van het programma.
De activiteiten vinden plaats op de eerste donderdag van de maand. Een keer per jaar wordt er een zomerse BBQ gehouden waarbij partners van harte welkom zijn.

Ballotage

De ballotagecommissie stelt naar aanleiding van een aantal criteria vast of een aspirant-lid past binnen de club. Toetsingscriteria zoals binding met Oldenzaal, branche, concurrentie en de diversiteit van de club zijn leidend.

Communicatie

De commissie communicatie onderhoudt de content voor de website en verzorgt (een deel) van de in- en externe communicatie. Om de informatievoorziening beter en sneller te laten verlopen worden sociale media zoals Facebook, Youtube, Instagram en WhatsApp ingezet.